Novinky na urbar.sk
31.05.2019

Navrhujeme prečítať

Na webe združenia vlastníkov súkromných lesov vyšiel pozoruhodný článok, ktorý - myslím - veľmi výstižne píše o stave, v akom sa naša spoločnosť ocitla pri hľadaní spôsobu ochrany prírody s ohľadom na naše vlastnícke práva.viac informácií

14.05.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 16.5.2019 o 15.00 hod. sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku vo Vavrišove.

03.05.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 7.5.2019 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru spolku.

27.03.2019

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

V sobotu 23.3.2019 sa v Kultúrnom dome vo Vavrišove uskutočnilo rokovanie zhromaždenia členov Urbárskeho spolku vo Vavrišove.viac informácií

11.03.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 13.3.2019 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru nášho spoločenstva.

Staršie novinky

Získali sme nenávratný finančný príspevok

[pridané: 29.10.2018]

Podpora je financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, z opatrenia 8. - Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životascopnosti lesov, podopatrenia 8.6. - Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh. Celkové schválené oprávnené výdavky sú vo výške 101 750,00€ a budú použité na nákup traktora s lesnou výbavou, vývozky, lesného navijáka, čelného nakladača, snehovej radlice a posypového zariadenia.