Novinky na urbar.sk
15.02.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 18.2.2019 o 14.00 hod. sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

22.01.2019

Konanie výborovej schôdze

Dňa 24.1.2019 o 14.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

07.11.2018

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 8.11.2018 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

29.10.2018

Získali sme nenávratný finančný príspevok

Pôdohospodárska platobná agentúra schválila podporu vo výške 50 875€ na náš projekt investície do lesníckych technológií.viac informácií

17.09.2018

Oznámenie o konaní výborovej schôdze

Dňa 19.9.2018 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

Staršie novinky

Získali sme nenávratný finančný príspevok

[pridané: 29.10.2018]

Podpora je financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, z opatrenia 8. - Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životascopnosti lesov, podopatrenia 8.6. - Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh. Celkové schválené oprávnené výdavky sú vo výške 101 750,00€ a budú použité na nákup traktora s lesnou výbavou, vývozky, lesného navijáka, čelného nakladača, snehovej radlice a posypového zariadenia.