Novinky na urbar.sk
29.07.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 31.7.2019 o 15.00 hodine sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

31.05.2019

Navrhujeme prečítať

Na webe združenia vlastníkov súkromných lesov vyšiel pozoruhodný článok, ktorý - myslím - veľmi výstižne píše o stave, v akom sa naša spoločnosť ocitla pri hľadaní spôsobu ochrany prírody s ohľadom na naše vlastnícke práva.viac informácií

14.05.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 16.5.2019 o 15.00 hod. sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku vo Vavrišove.

03.05.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 7.5.2019 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru spolku.

27.03.2019

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

V sobotu 23.3.2019 sa v Kultúrnom dome vo Vavrišove uskutočnilo rokovanie zhromaždenia členov Urbárskeho spolku vo Vavrišove.viac informácií

Staršie novinky

Novinky

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 30.6.2016 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

Vyhlásenie aukcií na pozemky Radište

Vyhlasujeme aukciu na dlhodobý prenájom pozemkov pre chatovú výstavbu v lokalite Radište na 23.6.2016 od 13:00:00 do 23.6.2016 14:00.

viac informácií

Informácia pre záujemcov o aukcie na pozemky v Radišti

Pre zaregistrovaných užívateľov a záujemcov o aukcie na pozemky poskytujeme stručný postup, ako splniť všetky náležitosti pre oprávnenie súťažiť v aukciách nášho spolku.

viac informácií

Aukcia Radište - termín obhliadky

Záujemcom o aukciu na pozemky pre chatovú výstavbu v lokalite Radište oznamujeme, že termín obhliadky je 14.6.2016 o 16.00 hod. so zrazom pri Urbárskom dome vo Vavrišove, č.307.

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 7.6. o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

Prenájom pozemkov na chatovú výstavbu

Zverejňujeme informáciu o zámere prenajať pozemky na individuálnu chatovú výstavbu v lokalite Radište formou internetovej aukcie.

viac informácií

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 10.5.2016 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu bude konať rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

Získali sme prostriedky na obnovu lesa po kalamite Žofia

S radosťou oznamujeme členom a sympatizantom, že sme z prostriedkov EPFRV 2014-2020 získali nenávratný finančný príspevok na projekt "Obnova lesných porastov urbáru Vavrišovo" vo výške 553 247€.

Konanie výborovej schôdze

Dňa 14.4.2016 o 15:00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 5.4.2016 o 15.00 hodine sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku vo Vavrišove.


« 2345678 » [11]
Nájdených 110 článkov | Zobrazené články 41 až 50