Novinky na urbar.sk
27.03.2019

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

V sobotu 23.3.2019 sa v Kultúrnom dome vo Vavrišove uskutočnilo rokovanie zhromaždenia členov Urbárskeho spolku vo Vavrišove.viac informácií

11.03.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 13.3.2019 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru nášho spoločenstva.

25.02.2019

Oznámenie o konaní Zhromaždenia členov pozemkového spoločentsva

V zmysle zákona 97/2013, §14 zvoláva výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo riadne Zhromaždenie členov spolku na deň 23.3.2019 o 11.30 v Kultúrnom dome vo Vavrišove.viac informácií

15.02.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 18.2.2019 o 14.00 hod. sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

22.01.2019

Konanie výborovej schôdze

Dňa 24.1.2019 o 14.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

Staršie novinky

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

Zúčastnilo sa ho 88 členov, alebo splnomocnených zástupcov členov, ktorí disponovali 65.466 vlastnými hlasmi a 49.500 hlasmi zastupovaných členov. Celkom bolo prítomných a zastúpených 66,89% majetkových hlasov a rokovanie bolo schopné uznášania. Zhromaženie schválilo všetky dôležité dokumenty vrárane zmien Zmluvy o založení spoločenstva, Stanov Urbárskeho spolku a Volebného poriadku, ktoré vyplynuli z novely zákona 97/2013, alebo iných dôvodov. Bola schválená účtovná uzávierka aj rozpočet, výplata podielov za rok 2018 bude vo výške 0,30€/100m2 (1 hlas) a vyplatíme ju v najbližších dňoch. Členom, ktorí nám poskytli číslo účtu, budeme výplatu posielať na účet, ostatným poštovým poukazom na meno s odpočítaním poštovného. V odôvodnených prípadoch na podnet člena môžeme hotovosť vyplatiť z pokladne.

Ďakujeme členom, ktorí aktívne pristupujú k správe svojho majetku - alebo sa aspoň nechajú pri zhromaždeniach zastupovať. Súčasne prosíme členov, ktorí ignorovali pozvánku na zhromaždenie, aby si pre tento účel našli svojho zástupcu - pre rozhodovanie potrebujeme 50% majetkových hlasov, nízka účasť na zhromaždeniach ohrozuje schopnosť právoplatne rozhodnúť.