Novinky na urbar.sk
17.09.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 19.9.2019 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru spolku.

29.07.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 31.7.2019 o 15.00 hodine sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

31.05.2019

Navrhujeme prečítať

Na webe združenia vlastníkov súkromných lesov vyšiel pozoruhodný článok, ktorý - myslím - veľmi výstižne píše o stave, v akom sa naša spoločnosť ocitla pri hľadaní spôsobu ochrany prírody s ohľadom na naše vlastnícke práva.viac informácií

14.05.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 16.5.2019 o 15.00 hod. sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku vo Vavrišove.

03.05.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 7.5.2019 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru spolku.

Staršie novinky

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

Zúčastnilo sa ho 88 členov, alebo splnomocnených zástupcov členov, ktorí disponovali 65.466 vlastnými hlasmi a 49.500 hlasmi zastupovaných členov. Celkom bolo prítomných a zastúpených 66,89% majetkových hlasov a rokovanie bolo schopné uznášania. Zhromaženie schválilo všetky dôležité dokumenty vrárane zmien Zmluvy o založení spoločenstva, Stanov Urbárskeho spolku a Volebného poriadku, ktoré vyplynuli z novely zákona 97/2013, alebo iných dôvodov. Bola schválená účtovná uzávierka aj rozpočet, výplata podielov za rok 2018 bude vo výške 0,30€/100m2 (1 hlas) a vyplatíme ju v najbližších dňoch. Členom, ktorí nám poskytli číslo účtu, budeme výplatu posielať na účet, ostatným poštovým poukazom na meno s odpočítaním poštovného. V odôvodnených prípadoch na podnet člena môžeme hotovosť vyplatiť z pokladne.

Ďakujeme členom, ktorí aktívne pristupujú k správe svojho majetku - alebo sa aspoň nechajú pri zhromaždeniach zastupovať. Súčasne prosíme členov, ktorí ignorovali pozvánku na zhromaždenie, aby si pre tento účel našli svojho zástupcu - pre rozhodovanie potrebujeme 50% majetkových hlasov, nízka účasť na zhromaždeniach ohrozuje schopnosť právoplatne rozhodnúť.