Novinky na urbar.sk
21.05.2020

Konanie zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo zvoláva na deň 20.6.2020 riadne zhromaždenie členov.viac informácií

19.05.2020

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 21.5.2020 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru spolku.

31.03.2020

Zrušenie termínu konania zhromaždenia

Upozorňujeme členov, že plánované konanie riadneho zhromaždenia členov v termíne 4.4.2020 sa kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu odkladá na neurčito.viac informácií

13.03.2020

Zmena termínu konania zhromaždenia členov

Upozorňujeme členov, že vzhľadom na opatrenia prijaté Vládou SR v súvislosti s nákazou koronavírusom, výbor spolku prekladá konanie zhromaždenia na 4.4. o 12.00. Uskutoční sa v priestoroch Kultúrneho domu vo Vavrišove. Program zhromaždenia je rovnaký ako na zverejnenej pozvánke.

12.03.2020

Konanie výborovej schôdze

Dňa 13.3.2020 o 9.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

Staršie novinky

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

Zúčastnilo sa ho 88 členov, alebo splnomocnených zástupcov členov, ktorí disponovali 65.466 vlastnými hlasmi a 49.500 hlasmi zastupovaných členov. Celkom bolo prítomných a zastúpených 66,89% majetkových hlasov a rokovanie bolo schopné uznášania. Zhromaženie schválilo všetky dôležité dokumenty vrárane zmien Zmluvy o založení spoločenstva, Stanov Urbárskeho spolku a Volebného poriadku, ktoré vyplynuli z novely zákona 97/2013, alebo iných dôvodov. Bola schválená účtovná uzávierka aj rozpočet, výplata podielov za rok 2018 bude vo výške 0,30€/100m2 (1 hlas) a vyplatíme ju v najbližších dňoch. Členom, ktorí nám poskytli číslo účtu, budeme výplatu posielať na účet, ostatným poštovým poukazom na meno s odpočítaním poštovného. V odôvodnených prípadoch na podnet člena môžeme hotovosť vyplatiť z pokladne.

Ďakujeme členom, ktorí aktívne pristupujú k správe svojho majetku - alebo sa aspoň nechajú pri zhromaždeniach zastupovať. Súčasne prosíme členov, ktorí ignorovali pozvánku na zhromaždenie, aby si pre tento účel našli svojho zástupcu - pre rozhodovanie potrebujeme 50% majetkových hlasov, nízka účasť na zhromaždeniach ohrozuje schopnosť právoplatne rozhodnúť.