Novinky na urbar.sk
29.07.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 31.7.2019 o 15.00 hodine sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

31.05.2019

Navrhujeme prečítať

Na webe združenia vlastníkov súkromných lesov vyšiel pozoruhodný článok, ktorý - myslím - veľmi výstižne píše o stave, v akom sa naša spoločnosť ocitla pri hľadaní spôsobu ochrany prírody s ohľadom na naše vlastnícke práva.viac informácií

14.05.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 16.5.2019 o 15.00 hod. sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku vo Vavrišove.

03.05.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 7.5.2019 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru spolku.

27.03.2019

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

V sobotu 23.3.2019 sa v Kultúrnom dome vo Vavrišove uskutočnilo rokovanie zhromaždenia členov Urbárskeho spolku vo Vavrišove.viac informácií

Staršie novinky

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

Zúčastnilo sa ho 88 členov, alebo splnomocnených zástupcov členov, ktorí disponovali 65.466 vlastnými hlasmi a 49.500 hlasmi zastupovaných členov. Celkom bolo prítomných a zastúpených 66,89% majetkových hlasov a rokovanie bolo schopné uznášania. Zhromaženie schválilo všetky dôležité dokumenty vrárane zmien Zmluvy o založení spoločenstva, Stanov Urbárskeho spolku a Volebného poriadku, ktoré vyplynuli z novely zákona 97/2013, alebo iných dôvodov. Bola schválená účtovná uzávierka aj rozpočet, výplata podielov za rok 2018 bude vo výške 0,30€/100m2 (1 hlas) a vyplatíme ju v najbližších dňoch. Členom, ktorí nám poskytli číslo účtu, budeme výplatu posielať na účet, ostatným poštovým poukazom na meno s odpočítaním poštovného. V odôvodnených prípadoch na podnet člena môžeme hotovosť vyplatiť z pokladne.

Ďakujeme členom, ktorí aktívne pristupujú k správe svojho majetku - alebo sa aspoň nechajú pri zhromaždeniach zastupovať. Súčasne prosíme členov, ktorí ignorovali pozvánku na zhromaždenie, aby si pre tento účel našli svojho zástupcu - pre rozhodovanie potrebujeme 50% majetkových hlasov, nízka účasť na zhromaždeniach ohrozuje schopnosť právoplatne rozhodnúť.