Novinky na urbar.sk
22.06.2020

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

Dňa 20.6.2020 sa uskutočnilo riadne zhromaždenie členov Urbárskeho spolku.viac informácií

09.06.2020

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 11.6.2020 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

21.05.2020

Konanie zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo zvoláva na deň 20.6.2020 riadne zhromaždenie členov.viac informácií

19.05.2020

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 21.5.2020 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru spolku.

31.03.2020

Zrušenie termínu konania zhromaždenia

Upozorňujeme členov, že plánované konanie riadneho zhromaždenia členov v termíne 4.4.2020 sa kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu odkladá na neurčito.viac informácií

Staršie novinky

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

[pridané: 22.06.2020]

Za dodržania platných protiepidemiologických opatrení sa konania fyzicky zúčastnilo 51 členov s vlastnými 47.130 majetkovými hlasmi. Títo disponovali s plným oprávnením hlasovať ďalšími 66.510 hlasmi. Spolu tak bolo prítomných a zastúpených 113.640 hlasov, čo je pri celkovom počte 171.873 majetkových hlasov 66,11% účasť. Zhromaždenie tak bolo schopné uznášania a schválilo rozpočet, rozdelenie zisku, zmeny Zmluvy o založení spoločenstva aj zmeny Stanov spolku. Upozorňujeme členov, že podiely na hospodárení budú vyplácané prioritne na bankový účet, tým členom, ktorí nám ho nedali k dispozícii poštovým poukazom a len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch hotovosťou z pokladne.