Novinky na urbar.sk
24.08.2020

Začali sme zber čučoriedok

Dňa 21.8.2020 sme začali so zberom čučoriedok na našej plantáži. Úroda sa ukazuje sľubná, obvyklých klientov dokážeme uspokojiť. Cena zostáva nezmenená, 4,50€/kg balených čučoriedok v sortimentoch 2,3 a 7kg. Prípadných záujemcov vybavíme podľa kapacitných možností a v poradí, v akom nahlásili záujem. Vzhľadom na výšku úrody si vyhradzujeme právo obmedziť, prípadne nedodať požadovanú hmotnosť čučoriedok.

10.08.2020

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 17.8.2020 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

22.06.2020

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

Dňa 20.6.2020 sa uskutočnilo riadne zhromaždenie členov Urbárskeho spolku.viac informácií

09.06.2020

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 11.6.2020 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

21.05.2020

Konanie zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo zvoláva na deň 20.6.2020 riadne zhromaždenie členov.viac informácií

Staršie novinky

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

[pridané: 22.06.2020]

Za dodržania platných protiepidemiologických opatrení sa konania fyzicky zúčastnilo 51 členov s vlastnými 47.130 majetkovými hlasmi. Títo disponovali s plným oprávnením hlasovať ďalšími 66.510 hlasmi. Spolu tak bolo prítomných a zastúpených 113.640 hlasov, čo je pri celkovom počte 171.873 majetkových hlasov 66,11% účasť. Zhromaždenie tak bolo schopné uznášania a schválilo rozpočet, rozdelenie zisku, zmeny Zmluvy o založení spoločenstva aj zmeny Stanov spolku. Upozorňujeme členov, že podiely na hospodárení budú vyplácané prioritne na bankový účet, tým členom, ktorí nám ho nedali k dispozícii poštovým poukazom a len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch hotovosťou z pokladne.