Novinky na urbar.sk
19.07.2021

Informácia o ponuke na predaj - aktualizácia 23.7.2021

V súlade so schváleným plánom činnosti náš spolok ponúka na predaj novostavbu rekreačnej chaty. Ponuka je inzerovaná na www.bazos.sk v sekcii reality pod číslom inzerátu 127041816 (aktualizácia v ďalšom texte)viac informácií

07.06.2021

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 9.6.2021 o 16.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru urbárskeho spolku.

20.04.2021

Oprava dokumentácie

Informácia pre členov spoločenstva o chybe v dokumentácii súvisiacej s konaním zhromaždenia členov.viac informácií

07.04.2021

Výsledok hlasovania pri korešpondenčnom zhromaždení členov

Dňa 7.4.2021 komisia zostavená výborom spolku vyhodnotila hlasovanie z prijatých hlasovacích formulárov.viac informácií

12.03.2021

Korešpondenčné konanie zhromaždenia

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove rozhodol o konaní zhromaždenia členov korešpondenčnou formouviac informácií

Staršie novinky

Korešpondenčné konanie zhromaždenia

[pridané: 12.03.2021]

Vzhľadom na pandemickú situáciu a naliehavosť schválenia hospodárskeho výsledku aj plánovaného rozpočtu rozhodol výbor spolku na svojom rokovaní 25.2.2021 v súlade so stanovami spolku v článku VI. bod 2.b., že hlasovanie o týchto materiáloch sa uskutoční "per rollam". Členovia spolku nájdu všetky potrebné materiály: správu o činnosti spolku za rok 2020, návrh plánu činností na rok 2021, správu o hospodárení a návrh rozpočtu, správu odborného lesného hospodára, správu dozornej rady ako aj sumarizačný prehľad o doterajších investičných projektoch v sekcii "Na stiahnutie" v súbore "Materiály pre online konanie zhromaždenia členov 2021". Súbor je chránený heslom, ktoré členovia dostali poštovou zásielkou.

Aktualizované 16.3.2021: Po odoslaní zásielok členom sme boli upozornení na súčtovú chybu v plánovanom rozpčte na rok 2021, do sumáru nebol započítaný náklad na výstavbu garáže vo výške 5000€, všetky jednotlivé položky sú však správne uvedené. Ospravedlňujeme sa za chybu, a prosíme, aby ste sumárnu informáciu vo vyššie uvedenom zmysle aktualizovali. V materiáloch v sekcii "Na stiahnutie" je už chyba opravená.

Ďakujeme za upozornenie a pochopenie.