Novinky na urbar.sk
07.06.2021

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 9.6.2021 o 16.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru urbárskeho spolku.

20.04.2021

Oprava dokumentácie

Informácia pre členov spoločenstva o chybe v dokumentácii súvisiacej s konaním zhromaždenia členov.viac informácií

07.04.2021

Výsledok hlasovania pri korešpondenčnom zhromaždení členov

Dňa 7.4.2021 komisia zostavená výborom spolku vyhodnotila hlasovanie z prijatých hlasovacích formulárov.viac informácií

12.03.2021

Korešpondenčné konanie zhromaždenia

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove rozhodol o konaní zhromaždenia členov korešpondenčnou formouviac informácií

24.08.2020

Začali sme zber čučoriedok

Dňa 21.8.2020 sme začali so zberom čučoriedok na našej plantáži. Úroda sa ukazuje sľubná, obvyklých klientov dokážeme uspokojiť. Cena zostáva nezmenená, 4,50€/kg balených čučoriedok v sortimentoch 2,3 a 7kg. Prípadných záujemcov vybavíme podľa kapacitných možností a v poradí, v akom nahlásili záujem. Vzhľadom na výšku úrody si vyhradzujeme právo obmedziť, prípadne nedodať požadovanú hmotnosť čučoriedok.

Staršie novinky

Korešpondenčné konanie zhromaždenia

[pridané: 12.03.2021]

Vzhľadom na pandemickú situáciu a naliehavosť schválenia hospodárskeho výsledku aj plánovaného rozpočtu rozhodol výbor spolku na svojom rokovaní 25.2.2021 v súlade so stanovami spolku v článku VI. bod 2.b., že hlasovanie o týchto materiáloch sa uskutoční "per rollam". Členovia spolku nájdu všetky potrebné materiály: správu o činnosti spolku za rok 2020, návrh plánu činností na rok 2021, správu o hospodárení a návrh rozpočtu, správu odborného lesného hospodára, správu dozornej rady ako aj sumarizačný prehľad o doterajších investičných projektoch v sekcii "Na stiahnutie" v súbore "Materiály pre online konanie zhromaždenia členov 2021". Súbor je chránený heslom, ktoré členovia dostali poštovou zásielkou.

Aktualizované 16.3.2021: Po odoslaní zásielok členom sme boli upozornení na súčtovú chybu v plánovanom rozpčte na rok 2021, do sumáru nebol započítaný náklad na výstavbu garáže vo výške 5000€, všetky jednotlivé položky sú však správne uvedené. Ospravedlňujeme sa za chybu, a prosíme, aby ste sumárnu informáciu vo vyššie uvedenom zmysle aktualizovali. V materiáloch v sekcii "Na stiahnutie" je už chyba opravená.

Ďakujeme za upozornenie a pochopenie.