Novinky na urbar.sk
07.04.2021

Výsledok hlasovania pri korešpondenčnom zhromaždení členov

Dňa 7.4.2021 komisia zostavená výborom spolku vyhodnotila hlasovanie z prijatých hlasovacích formulárov.viac informácií

12.03.2021

Korešpondenčné konanie zhromaždenia

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove rozhodol o konaní zhromaždenia členov korešpondenčnou formouviac informácií

24.08.2020

Začali sme zber čučoriedok

Dňa 21.8.2020 sme začali so zberom čučoriedok na našej plantáži. Úroda sa ukazuje sľubná, obvyklých klientov dokážeme uspokojiť. Cena zostáva nezmenená, 4,50€/kg balených čučoriedok v sortimentoch 2,3 a 7kg. Prípadných záujemcov vybavíme podľa kapacitných možností a v poradí, v akom nahlásili záujem. Vzhľadom na výšku úrody si vyhradzujeme právo obmedziť, prípadne nedodať požadovanú hmotnosť čučoriedok.

10.08.2020

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 17.8.2020 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

22.06.2020

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

Dňa 20.6.2020 sa uskutočnilo riadne zhromaždenie členov Urbárskeho spolku.viac informácií

Staršie novinky

Výsledok hlasovania pri korešpondenčnom zhromaždení členov

[pridané: 07.04.2021]

 

Po spočítaní odpovedí pre jednotlivé uznesenia v doručených hlasovacích formulároch komisia konštatovala:

 

Bolo doručených celkom 186 hlasovacích formulárov (pri 281 členoch),  s počtom 120269 majetkových hlasov, čo je 69,44% z celkového počtu 173198 majetkových hlasov.

Výsledky hlasovania:

Uznesenie č.1: za: 118278 majetkových hlasov, čo je 68,29% z celkového počtu hlasov,  proti 65 majetkových hlasov, čo je 0,04% z celkového počtu hlasov,    zdržali sa: 926 majetkových hlasov, čo je 1,11% z celkového počtu hlasov

Uznesenie č.2: za: 117838 majetkových hlasov, čo je 68,04% z celkového počtu hlasov, proti: 65 majetkových hlasov, čo je 0,04% z celkového počtu  hlasov zdržali sa: 1066 majetkových hlasov, čo je 0,62% z celkového počtu hlasov

Uznesenie č.3: za: 112570 majetkových hlasov, čo je 64,99% z celkového počtu hlasov, proti: 170 majetkových hlasov, čo je 0,10% z celkového počtu hlasov  zdržali sa: 6150 majetkových hlasov, čo je 3,55% z celkového počtu hlasov

Niektoré formuláre nemali vyplnenú ani jednu z možností za/proti/zdržal sa. Takéto sa do hlasovania pre jednotlivé uznesenia nezapočítavali.

Na základe týchto výsledkov komisia konštatuje, že:

  • Uznesenie č.1 bolo schválené
  • Uznesenie č.2 bolo schválené
  • Uznesenie č.3 bolo schválené

Na základe schváleného hospodárskeho výsledku budú členom vyplatené podiely za rok 2020 vo výške 0,30€/hlas v termíne do 15.5.2021. Členom, ktorí nám poskytli číslo bankového účtu pošleme výplatu bankovým prevodom, ostatným prostredníctvom poštového poukazu.

Ďakujeme členom, ktorí sa zúčastnili tejto formy rozhodovania o spoločných veciach.