Novinky na urbar.sk
06.04.2022

Ponuka na predaj majetkových podielov

Na požiadanie členov poskytujeme spolumajiteľom a verejnosti ponuku na predaj majetkového podielu v pozemkovom spoločenstve.viac informácií

01.04.2022

Informácia zo zhromaždenia členov

Zhromaždenie členov 26.3.2022 bolo schopné uznášania, zvolilo nové vedenie a schválilo všetky dôležité materiály pre ďalšiu činnosť spoločenstva.viac informácií

24.02.2022

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo vyhlasuje na deň 26.3.2022 o 13.00 konanie riadneho zhromaždenia členov.viac informácií

09.11.2021

Ukončenie jesennej výsadby

Dňa 6.11.2021 sme vysadili poslednú z 222.480 sadeníc stromkov ôsmich druhov.viac informácií

19.07.2021

Informácia o ponuke na predaj - aktualizácia 23.7.2021

V súlade so schváleným plánom činnosti náš spolok ponúka na predaj novostavbu rekreačnej chaty. Ponuka je inzerovaná na www.bazos.sk v sekcii reality pod číslom inzerátu 127041816 (aktualizácia v ďalšom texte)viac informácií

Staršie novinky

Výsledok hlasovania pri korešpondenčnom zhromaždení členov

[pridané: 07.04.2021]

 

Po spočítaní odpovedí pre jednotlivé uznesenia v doručených hlasovacích formulároch komisia konštatovala:

 

Bolo doručených celkom 186 hlasovacích formulárov (pri 281 členoch),  s počtom 120269 majetkových hlasov, čo je 69,44% z celkového počtu 173198 majetkových hlasov.

Výsledky hlasovania:

Uznesenie č.1: za: 118278 majetkových hlasov, čo je 68,29% z celkového počtu hlasov,  proti 65 majetkových hlasov, čo je 0,04% z celkového počtu hlasov,    zdržali sa: 926 majetkových hlasov, čo je 1,11% z celkového počtu hlasov

Uznesenie č.2: za: 117838 majetkových hlasov, čo je 68,04% z celkového počtu hlasov, proti: 65 majetkových hlasov, čo je 0,04% z celkového počtu  hlasov zdržali sa: 1066 majetkových hlasov, čo je 0,62% z celkového počtu hlasov

Uznesenie č.3: za: 112570 majetkových hlasov, čo je 64,99% z celkového počtu hlasov, proti: 170 majetkových hlasov, čo je 0,10% z celkového počtu hlasov  zdržali sa: 6150 majetkových hlasov, čo je 3,55% z celkového počtu hlasov

Niektoré formuláre nemali vyplnenú ani jednu z možností za/proti/zdržal sa. Takéto sa do hlasovania pre jednotlivé uznesenia nezapočítavali.

Na základe týchto výsledkov komisia konštatuje, že:

  • Uznesenie č.1 bolo schválené
  • Uznesenie č.2 bolo schválené
  • Uznesenie č.3 bolo schválené

Na základe schváleného hospodárskeho výsledku budú členom vyplatené podiely za rok 2020 vo výške 0,30€/hlas v termíne do 15.5.2021. Členom, ktorí nám poskytli číslo bankového účtu pošleme výplatu bankovým prevodom, ostatným prostredníctvom poštového poukazu.

Ďakujeme členom, ktorí sa zúčastnili tejto formy rozhodovania o spoločných veciach.