Novinky na urbar.sk
06.04.2022

Ponuka na predaj majetkových podielov

Na požiadanie členov poskytujeme spolumajiteľom a verejnosti ponuku na predaj majetkového podielu v pozemkovom spoločenstve.viac informácií

01.04.2022

Informácia zo zhromaždenia členov

Zhromaždenie členov 26.3.2022 bolo schopné uznášania, zvolilo nové vedenie a schválilo všetky dôležité materiály pre ďalšiu činnosť spoločenstva.viac informácií

24.02.2022

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo vyhlasuje na deň 26.3.2022 o 13.00 konanie riadneho zhromaždenia členov.viac informácií

09.11.2021

Ukončenie jesennej výsadby

Dňa 6.11.2021 sme vysadili poslednú z 222.480 sadeníc stromkov ôsmich druhov.viac informácií

19.07.2021

Informácia o ponuke na predaj - aktualizácia 23.7.2021

V súlade so schváleným plánom činnosti náš spolok ponúka na predaj novostavbu rekreačnej chaty. Ponuka je inzerovaná na www.bazos.sk v sekcii reality pod číslom inzerátu 127041816 (aktualizácia v ďalšom texte)viac informácií

Staršie novinky

Oprava dokumentácie

V sprievodnej dokumentácii pre členov so správami pre korešpondenčné zhromaždenie bol omylom zaradený súbor s pracovnou verziou rozpočtu. Ak si členovia tento súbor stiahli, žiadame ich, aby túto verziu rozpočtu nebrali do úvahy. V sprievodnom liste je správne uvedené kde sa nachádzajú, a aké materiály treba používať. Správny návrh rozpočtu bol v listinnej verzii ako príloha poštovej zásielky. V sekcii "Na stiahnutie" je už zmena vykonaná.

Na tento omyl nás upozornili dvaja členovia, ospravedlňujem sa a verím, že ste pre rozhodovanie použili správny rozpočet, tak, ako je uvedený v sprievodnom liste.