Novinky na urbar.sk
09.11.2021

Ukončenie jesennej výsadby

Dňa 6.11.2021 sme vysadili poslednú z 222.480 sadeníc stromkov ôsmich druhov.viac informácií

19.07.2021

Informácia o ponuke na predaj - aktualizácia 23.7.2021

V súlade so schváleným plánom činnosti náš spolok ponúka na predaj novostavbu rekreačnej chaty. Ponuka je inzerovaná na www.bazos.sk v sekcii reality pod číslom inzerátu 127041816 (aktualizácia v ďalšom texte)viac informácií

07.06.2021

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 9.6.2021 o 16.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru urbárskeho spolku.

20.04.2021

Oprava dokumentácie

Informácia pre členov spoločenstva o chybe v dokumentácii súvisiacej s konaním zhromaždenia členov.viac informácií

07.04.2021

Výsledok hlasovania pri korešpondenčnom zhromaždení členov

Dňa 7.4.2021 komisia zostavená výborom spolku vyhodnotila hlasovanie z prijatých hlasovacích formulárov.viac informácií

Staršie novinky

Oprava dokumentácie

V sprievodnej dokumentácii pre členov so správami pre korešpondenčné zhromaždenie bol omylom zaradený súbor s pracovnou verziou rozpočtu. Ak si členovia tento súbor stiahli, žiadame ich, aby túto verziu rozpočtu nebrali do úvahy. V sprievodnom liste je správne uvedené kde sa nachádzajú, a aké materiály treba používať. Správny návrh rozpočtu bol v listinnej verzii ako príloha poštovej zásielky. V sekcii "Na stiahnutie" je už zmena vykonaná.

Na tento omyl nás upozornili dvaja členovia, ospravedlňujem sa a verím, že ste pre rozhodovanie použili správny rozpočet, tak, ako je uvedený v sprievodnom liste.