Novinky na urbar.sk
20.04.2021

Oprava dokumentácie

Informácia pre členov spoločenstva o chybe v dokumentácii súvisiacej s konaním zhromaždenia členov.viac informácií

07.04.2021

Výsledok hlasovania pri korešpondenčnom zhromaždení členov

Dňa 7.4.2021 komisia zostavená výborom spolku vyhodnotila hlasovanie z prijatých hlasovacích formulárov.viac informácií

12.03.2021

Korešpondenčné konanie zhromaždenia

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove rozhodol o konaní zhromaždenia členov korešpondenčnou formouviac informácií

24.08.2020

Začali sme zber čučoriedok

Dňa 21.8.2020 sme začali so zberom čučoriedok na našej plantáži. Úroda sa ukazuje sľubná, obvyklých klientov dokážeme uspokojiť. Cena zostáva nezmenená, 4,50€/kg balených čučoriedok v sortimentoch 2,3 a 7kg. Prípadných záujemcov vybavíme podľa kapacitných možností a v poradí, v akom nahlásili záujem. Vzhľadom na výšku úrody si vyhradzujeme právo obmedziť, prípadne nedodať požadovanú hmotnosť čučoriedok.

10.08.2020

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 17.8.2020 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

Staršie novinky

Oprava dokumentácie

V sprievodnej dokumentácii pre členov so správami pre korešpondenčné zhromaždenie bol omylom zaradený súbor s pracovnou verziou rozpočtu. Ak si členovia tento súbor stiahli, žiadame ich, aby túto verziu rozpočtu nebrali do úvahy. V sprievodnom liste je správne uvedené kde sa nachádzajú, a aké materiály treba používať. Správny návrh rozpočtu bol v listinnej verzii ako príloha poštovej zásielky. V sekcii "Na stiahnutie" je už zmena vykonaná.

Na tento omyl nás upozornili dvaja členovia, ospravedlňujem sa a verím, že ste pre rozhodovanie použili správny rozpočet, tak, ako je uvedený v sprievodnom liste.