Novinky na urbar.sk
09.11.2021

Ukončenie jesennej výsadby

Dňa 6.11.2021 sme vysadili poslednú z 222.480 sadeníc stromkov ôsmich druhov.viac informácií

19.07.2021

Informácia o ponuke na predaj - aktualizácia 23.7.2021

V súlade so schváleným plánom činnosti náš spolok ponúka na predaj novostavbu rekreačnej chaty. Ponuka je inzerovaná na www.bazos.sk v sekcii reality pod číslom inzerátu 127041816 (aktualizácia v ďalšom texte)viac informácií

07.06.2021

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 9.6.2021 o 16.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru urbárskeho spolku.

20.04.2021

Oprava dokumentácie

Informácia pre členov spoločenstva o chybe v dokumentácii súvisiacej s konaním zhromaždenia členov.viac informácií

07.04.2021

Výsledok hlasovania pri korešpondenčnom zhromaždení členov

Dňa 7.4.2021 komisia zostavená výborom spolku vyhodnotila hlasovanie z prijatých hlasovacích formulárov.viac informácií

Staršie novinky

Ukončenie jesennej výsadby

Využili sme možnosť obnovy lesných ekosystémov z projektu Zlepšovanie
stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených
území
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020. V rôznych lokalitách (Kamenné, Úzka a Jamnická dolina) postihnutých predchádzajúcimi vetrovými a hmyzovými kalamitami sme vysadili osem druhov sadeníc: buk lesný, javor horský, smrekovec opadavý, smrek obyčajný, breza bradavičnatá, borovica lesná, jarabina vtáčia a jedľa biela. Zakladáme tak nový, odolnejší a druhovo rozmanitý les. Aj toto je náš príspevok k zachovaniu ekosystémových funkcií lesa a v boji proti zmenám klímy. Pokračujeme ochranou sadeníc proti ohryzu zverou a budovaní oplotkov.