Novinky na urbar.sk
14.02.2024

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo zvoláva na deň 16.3.2024 riadne zhromaždenie členov.viac informácií

26.03.2023

Informácia zo zhromaždenia členov

Zhromaždenie sa konalo v zrekonštruovanom Kultúrnom dome vo Vavrišove za účasti 110.619 prítomných a zastúpených majetkových hlasov, pri celkovom počte 173.207 hlasov to predstavuje 63,87%.viac informácií

21.02.2023

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov spolkuviac informácií

06.02.2023

Obnova trate pre bežkárov

Pre milovníkov bielej stopy sme po intenzívnom snežení a vetre obnovili pôvodnú stopu od diaľničného mosta v Liptovskom Petre po Brezinku pri Pribyline.

27.01.2023

Úprva cien v ubytovacích zariadeniach

V súvislosti s rastom cien energií a infláciou výbor spolku upravil ceny za pobyt v našich ubytovacích zariadeniach.viac informácií

Staršie novinky

Ukončenie jesennej výsadby

Využili sme možnosť obnovy lesných ekosystémov z projektu Zlepšovanie
stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených
území
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020. V rôznych lokalitách (Kamenné, Úzka a Jamnická dolina) postihnutých predchádzajúcimi vetrovými a hmyzovými kalamitami sme vysadili osem druhov sadeníc: buk lesný, javor horský, smrekovec opadavý, smrek obyčajný, breza bradavičnatá, borovica lesná, jarabina vtáčia a jedľa biela. Zakladáme tak nový, odolnejší a druhovo rozmanitý les. Aj toto je náš príspevok k zachovaniu ekosystémových funkcií lesa a v boji proti zmenám klímy. Pokračujeme ochranou sadeníc proti ohryzu zverou a budovaní oplotkov.