Novinky na urbar.sk
06.04.2022

Ponuka na predaj majetkových podielov

Na požiadanie členov poskytujeme spolumajiteľom a verejnosti ponuku na predaj majetkového podielu v pozemkovom spoločenstve.viac informácií

01.04.2022

Informácia zo zhromaždenia členov

Zhromaždenie členov 26.3.2022 bolo schopné uznášania, zvolilo nové vedenie a schválilo všetky dôležité materiály pre ďalšiu činnosť spoločenstva.viac informácií

24.02.2022

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo vyhlasuje na deň 26.3.2022 o 13.00 konanie riadneho zhromaždenia členov.viac informácií

09.11.2021

Ukončenie jesennej výsadby

Dňa 6.11.2021 sme vysadili poslednú z 222.480 sadeníc stromkov ôsmich druhov.viac informácií

19.07.2021

Informácia o ponuke na predaj - aktualizácia 23.7.2021

V súlade so schváleným plánom činnosti náš spolok ponúka na predaj novostavbu rekreačnej chaty. Ponuka je inzerovaná na www.bazos.sk v sekcii reality pod číslom inzerátu 127041816 (aktualizácia v ďalšom texte)viac informácií

Staršie novinky

Ukončenie jesennej výsadby

Využili sme možnosť obnovy lesných ekosystémov z projektu Zlepšovanie
stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených
území
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020. V rôznych lokalitách (Kamenné, Úzka a Jamnická dolina) postihnutých predchádzajúcimi vetrovými a hmyzovými kalamitami sme vysadili osem druhov sadeníc: buk lesný, javor horský, smrekovec opadavý, smrek obyčajný, breza bradavičnatá, borovica lesná, jarabina vtáčia a jedľa biela. Zakladáme tak nový, odolnejší a druhovo rozmanitý les. Aj toto je náš príspevok k zachovaniu ekosystémových funkcií lesa a v boji proti zmenám klímy. Pokračujeme ochranou sadeníc proti ohryzu zverou a budovaní oplotkov.