Novinky na urbar.sk
06.04.2022

Ponuka na predaj majetkových podielov

Na požiadanie členov poskytujeme spolumajiteľom a verejnosti ponuku na predaj majetkového podielu v pozemkovom spoločenstve.viac informácií

01.04.2022

Informácia zo zhromaždenia členov

Zhromaždenie členov 26.3.2022 bolo schopné uznášania, zvolilo nové vedenie a schválilo všetky dôležité materiály pre ďalšiu činnosť spoločenstva.viac informácií

24.02.2022

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo vyhlasuje na deň 26.3.2022 o 13.00 konanie riadneho zhromaždenia členov.viac informácií

09.11.2021

Ukončenie jesennej výsadby

Dňa 6.11.2021 sme vysadili poslednú z 222.480 sadeníc stromkov ôsmich druhov.viac informácií

19.07.2021

Informácia o ponuke na predaj - aktualizácia 23.7.2021

V súlade so schváleným plánom činnosti náš spolok ponúka na predaj novostavbu rekreačnej chaty. Ponuka je inzerovaná na www.bazos.sk v sekcii reality pod číslom inzerátu 127041816 (aktualizácia v ďalšom texte)viac informácií

Staršie novinky

Informácia o konaní zhromaždenia členov

[pridané: 24.02.2022]

Zhromaždenie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku s nasledovným programom:

1.         Prezentácia

2.         Otvorenie a schválenie rokovacieho poriadku

3.         Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie a zapisovateľa

4.         Vyhodnotenie plnenia bodov uznesenia

5.         Správa o činnosti spoločenstva za rok 2021

6.         Správa odborného lesného hospodára

7.         Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022

8.         Kontrolná a revízna správa

9.         Oznámenie o ponuke na predaj členských podielov na spoločnej nehnuteľnosti

10.       Prezentácia kandidátov a voľba do orgánov spolku

11.       Diskusia a občerstvenie

12.       Správa volebnej komisie a prípadné druhé kolo volieb

13.       Návrh na uznesenie a jeho schválenie

14.       Ukončenie