Novinky na urbar.sk
14.02.2024

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo zvoláva na deň 16.3.2024 riadne zhromaždenie členov.viac informácií

26.03.2023

Informácia zo zhromaždenia členov

Zhromaždenie sa konalo v zrekonštruovanom Kultúrnom dome vo Vavrišove za účasti 110.619 prítomných a zastúpených majetkových hlasov, pri celkovom počte 173.207 hlasov to predstavuje 63,87%.viac informácií

21.02.2023

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov spolkuviac informácií

06.02.2023

Obnova trate pre bežkárov

Pre milovníkov bielej stopy sme po intenzívnom snežení a vetre obnovili pôvodnú stopu od diaľničného mosta v Liptovskom Petre po Brezinku pri Pribyline.

27.01.2023

Úprva cien v ubytovacích zariadeniach

V súvislosti s rastom cien energií a infláciou výbor spolku upravil ceny za pobyt v našich ubytovacích zariadeniach.viac informácií

Staršie novinky

Informácia o konaní zhromaždenia členov

[pridané: 24.02.2022]

Zhromaždenie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku s nasledovným programom:

1.         Prezentácia

2.         Otvorenie a schválenie rokovacieho poriadku

3.         Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie a zapisovateľa

4.         Vyhodnotenie plnenia bodov uznesenia

5.         Správa o činnosti spoločenstva za rok 2021

6.         Správa odborného lesného hospodára

7.         Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022

8.         Kontrolná a revízna správa

9.         Oznámenie o ponuke na predaj členských podielov na spoločnej nehnuteľnosti

10.       Prezentácia kandidátov a voľba do orgánov spolku

11.       Diskusia a občerstvenie

12.       Správa volebnej komisie a prípadné druhé kolo volieb

13.       Návrh na uznesenie a jeho schválenie

14.       Ukončenie