Novinky na urbar.sk
26.03.2023

Informácia zo zhromaždenia členov

Zhromaždenie sa konalo v zrekonštruovanom Kultúrnom dome vo Vavrišove za účasti 110.619 prítomných a zastúpených majetkových hlasov, pri celkovom počte 173.207 hlasov to predstavuje 63,87%.viac informácií

21.02.2023

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov spolkuviac informácií

06.02.2023

Obnova trate pre bežkárov

Pre milovníkov bielej stopy sme po intenzívnom snežení a vetre obnovili pôvodnú stopu od diaľničného mosta v Liptovskom Petre po Brezinku pri Pribyline.

27.01.2023

Úprva cien v ubytovacích zariadeniach

V súvislosti s rastom cien energií a infláciou výbor spolku upravil ceny za pobyt v našich ubytovacích zariadeniach.viac informácií

22.01.2023

Pripravili sme trate pre bežkárov

Tak nám aspoň trochu nasnežilo a mohli sme konečne naštartovať snežný skúter. Aj tento rok sme pripravili trate pre krásne výlety v zasneženej prírode.viac informácií

Staršie novinky

Informácia zo zhromaždenia členov

[pridané: 01.04.2022]

Na zhromaždení bolo prítomných a zastúpených celkom 112 752 majetkových hlasov, t.j. 65,1% všetkých hlasov. Členovia schválili účtovnú uzávierku s výplatou podielov vo výške 0,40€/hlas, rozpočet na rok 2022 a iné dôležité materiály. Zhromaždenie podporilo všetky projekty navrhnuté výborom a zvolilo si nových funkcionárov na ďalšie štvorročné obdobie:

predseda:                             Mgr. Dušan Janotka

členka výboru a tajomníčka:     Ing. Elena Teniaková

člen výboru a podpredseda:     Slavomír Vrlík

člen výboru:                           Dušan Belovič

člen výboru:                           Michal Pulkovník

člen výboru:                           Ivan Striha

člen výboru:                           Ján Krajčírik

náhradník:                              Ľudovít Surovček

 

predseda dozornej rady:         Peter Dzuriak

členka dozornej rady:             Helena Císařová

členka dozornej rady:             Zdenka Ondrová

náhradník:                            Mgr. Jozef Šuchtár

 

Členom vyplatíme podiely do 30.4.2022 prevodom na účet (ak ho máme k dispozícii), alebo poštovým poukazom.