Novinky na urbar.sk
06.04.2022

Ponuka na predaj majetkových podielov

Na požiadanie členov poskytujeme spolumajiteľom a verejnosti ponuku na predaj majetkového podielu v pozemkovom spoločenstve.viac informácií

01.04.2022

Informácia zo zhromaždenia členov

Zhromaždenie členov 26.3.2022 bolo schopné uznášania, zvolilo nové vedenie a schválilo všetky dôležité materiály pre ďalšiu činnosť spoločenstva.viac informácií

24.02.2022

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo vyhlasuje na deň 26.3.2022 o 13.00 konanie riadneho zhromaždenia členov.viac informácií

09.11.2021

Ukončenie jesennej výsadby

Dňa 6.11.2021 sme vysadili poslednú z 222.480 sadeníc stromkov ôsmich druhov.viac informácií

19.07.2021

Informácia o ponuke na predaj - aktualizácia 23.7.2021

V súlade so schváleným plánom činnosti náš spolok ponúka na predaj novostavbu rekreačnej chaty. Ponuka je inzerovaná na www.bazos.sk v sekcii reality pod číslom inzerátu 127041816 (aktualizácia v ďalšom texte)viac informácií

Staršie novinky

Informácia zo zhromaždenia členov

[pridané: 01.04.2022]

Na zhromaždení bolo prítomných a zastúpených celkom 112 752 majetkových hlasov, t.j. 65,1% všetkých hlasov. Členovia schválili účtovnú uzávierku s výplatou podielov vo výške 0,40€/hlas, rozpočet na rok 2022 a iné dôležité materiály. Zhromaždenie podporilo všetky projekty navrhnuté výborom a zvolilo si nových funkcionárov na ďalšie štvorročné obdobie:

predseda:                             Mgr. Dušan Janotka

členka výboru a tajomníčka:     Ing. Elena Teniaková

člen výboru a podpredseda:     Slavomír Vrlík

člen výboru:                           Dušan Belovič

člen výboru:                           Michal Pulkovník

člen výboru:                           Ivan Striha

člen výboru:                           Ján Krajčírik

náhradník:                              Ľudovít Surovček

 

predseda dozornej rady:         Peter Dzuriak

členka dozornej rady:             Helena Císařová

členka dozornej rady:             Zdenka Ondrová

náhradník:                            Mgr. Jozef Šuchtár

 

Členom vyplatíme podiely do 30.4.2022 prevodom na účet (ak ho máme k dispozícii), alebo poštovým poukazom.