Novinky na urbar.sk
14.02.2024

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo zvoláva na deň 16.3.2024 riadne zhromaždenie členov.viac informácií

26.03.2023

Informácia zo zhromaždenia členov

Zhromaždenie sa konalo v zrekonštruovanom Kultúrnom dome vo Vavrišove za účasti 110.619 prítomných a zastúpených majetkových hlasov, pri celkovom počte 173.207 hlasov to predstavuje 63,87%.viac informácií

21.02.2023

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov spolkuviac informácií

06.02.2023

Obnova trate pre bežkárov

Pre milovníkov bielej stopy sme po intenzívnom snežení a vetre obnovili pôvodnú stopu od diaľničného mosta v Liptovskom Petre po Brezinku pri Pribyline.

27.01.2023

Úprva cien v ubytovacích zariadeniach

V súvislosti s rastom cien energií a infláciou výbor spolku upravil ceny za pobyt v našich ubytovacích zariadeniach.viac informácií

Staršie novinky

Informácia o konaní zhromaždenia členov

[pridané: 21.02.2023]

Zhromaždenie Urbárskeho spolku vo Vavrišove sa uskutoční dňa 25.3.2023 o 13:00 hodine v Kultúrnom dome vo Vavrišove s nasledovným programom:

            Program zhromaždenia:

 1.          Prezentácia
 2.          Otvorenie a schválenie rokovacieho poriadku
 3.          Voľba mandátovej, návrhovej komisie a zapisovateľa
 4.          Vyhodnotenie plnenia bodov uznesenia
 5.          Správa o činnosti spoločenstva za rok 2022
 6.          Správa odborného lesného hospodára
 7.          Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023
 8.          Kontrolná a revízna správa
 9.          Oznámenie o ponuke na predaj členských podielov na spoločnej nehnuteľnosti
 10.          Diskusia a občerstvenie
 11.          Návrh na uznesenie a jeho schválenie
 12.          Ukončenie