Novinky na urbar.sk
14.05.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 16.5.2019 o 15.00 hod. sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku vo Vavrišove.

03.05.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 7.5.2019 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru spolku.

27.03.2019

Krátka informácia zo zhromaždenia členov

V sobotu 23.3.2019 sa v Kultúrnom dome vo Vavrišove uskutočnilo rokovanie zhromaždenia členov Urbárskeho spolku vo Vavrišove.viac informácií

11.03.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 13.3.2019 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru nášho spoločenstva.

25.02.2019

Oznámenie o konaní Zhromaždenia členov pozemkového spoločentsva

V zmysle zákona 97/2013, §14 zvoláva výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo riadne Zhromaždenie členov spolku na deň 23.3.2019 o 11.30 v Kultúrnom dome vo Vavrišove.viac informácií

Staršie novinky

Informácia o konaní Zhromaždenia členov

[pridané: 22.02.2017]

Program zhromaždenia:

 

 1. Prezentácia
 2. Otvorenie a schválenie rokovacieho poriadku
 3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a zapisovateľa
 4. Vyhodnotenie plnenia bodov uznesenia
 5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2016
 6. Správa odborného lesného hospodára
 7. Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
 8. Kontrolná a revízna správa
 9. Oznámenie o ponuke na predaj členských podielov na spoločnej nehnuteľnosti
 10. Diskusia a občerstvenie
 11. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
 12. Ukončenie