Novinky na urbar.sk
11.03.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 13.3.2019 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru nášho spoločenstva.

25.02.2019

Oznámenie o konaní Zhromaždenia členov pozemkového spoločentsva

V zmysle zákona 97/2013, §14 zvoláva výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo riadne Zhromaždenie členov spolku na deň 23.3.2019 o 11.30 v Kultúrnom dome vo Vavrišove.viac informácií

15.02.2019

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 18.2.2019 o 14.00 hod. sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

22.01.2019

Konanie výborovej schôdze

Dňa 24.1.2019 o 14.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

07.11.2018

Informácia o konaní výborovej schôdze

Dňa 8.11.2018 o 15.00 sa v priestoroch Urbárskeho domu uskutoční rokovanie výboru Urbárskeho spolku.

Staršie novinky

Informácia o konaní Zhromaždenia členov

[pridané: 22.02.2017]

Program zhromaždenia:

 

 1. Prezentácia
 2. Otvorenie a schválenie rokovacieho poriadku
 3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a zapisovateľa
 4. Vyhodnotenie plnenia bodov uznesenia
 5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2016
 6. Správa odborného lesného hospodára
 7. Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
 8. Kontrolná a revízna správa
 9. Oznámenie o ponuke na predaj členských podielov na spoločnej nehnuteľnosti
 10. Diskusia a občerstvenie
 11. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
 12. Ukončenie