Novinky na urbar.sk
18.03.2024

Informácia zo zhromaždenia členov

Dňa 16.3.2024 sa konalo riadne zhromaždenie členov Urbárskeho spolku vo Vavrišove za prítomnosti 106.905 majetkových hlasov, čo je 61,72% všetkých majetkových hlasov, bolo teda schopné uznášania.viac informácií

14.02.2024

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva Vavrišovo zvoláva na deň 16.3.2024 riadne zhromaždenie členov.viac informácií

26.03.2023

Informácia zo zhromaždenia členov

Zhromaždenie sa konalo v zrekonštruovanom Kultúrnom dome vo Vavrišove za účasti 110.619 prítomných a zastúpených majetkových hlasov, pri celkovom počte 173.207 hlasov to predstavuje 63,87%.viac informácií

21.02.2023

Informácia o konaní zhromaždenia členov

Výbor Urbárskeho spolku vo Vavrišove pozemkového spoločenstva zvoláva riadne zhromaždenie členov spolkuviac informácií

06.02.2023

Obnova trate pre bežkárov

Pre milovníkov bielej stopy sme po intenzívnom snežení a vetre obnovili pôvodnú stopu od diaľničného mosta v Liptovskom Petre po Brezinku pri Pribyline.

Staršie novinky

Ponuka na predaj majetkových podielov

Milan Lizuch, výmera na spoločnej nehnuteľnosti: 35 192m2 (0,203% celkovej výmery) za navrhovanú cenu 2,50€/m2.

 

Ponuku dávajte na kontakty spoločenstva, oznámime ju členovi, ktorý podiel ponúka. Táto služba nenahrádza zákonnú povinnosť výboru na zverejnenie ponuky na predaj majetkového podielu na zhromaždení členov a uplatnenia predkupného práva spolumajiteľov, je len jej doplnením pre členov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zhromaždenia zúčastniť.